Diploma Psikologi

Diploma Psikologi Kaunseling ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metodologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang dipadankan dengan akademik, sosio-ekonomi dan budaya. Program ini juga menyentuh kaunseling dan terapi keluarga, kaunseling industri serta pengalaman kepada kecelaruan psikologi bagi membantu menangani cabaran individu, kumpulan, keluarga dan masyarakat membangun yang berhadapan dengan kepelbagaian masalah dan gejala sosial.

JARINGAN INDUSTRI

MAKMAL KAUNSELING

Kami mempunyai makmal kaunseling sendiri sebagai latihan praktikal kaunseling khusus untuk pelajar yang akan menjalani latihan praktikal.

Mempunyai jaringan industri yang baik dengan LPPKN.  Mengadakan program-program komuniti.

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran dan Lulus Matematik dan Sains.

ATAU

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setara dengannya serta sekurang-kurangnya satu (1) lulus penuh dengan NGMP 2.00 dan lulus Matematik dan Sains di peringkat SPM.

ATAU

Lain-lain kelayakan, pengalaman dan syarat yang setara atau relevan yang diterima oleh Senat PPT/autoriti berkompeten di Malaysia.

LALUAN MENYAMBUNG PENGAJIAN

Berpeluang menyambung pelajaran ke UPSI, UKM, UM, UMS, UIA , UPM

Sektor Kerajaan Atau Swasta, Kaunselor, Furu Bimbingan Dan Kaunseling, Pentadbiran Dan Pengurusan, Perunding Cara / Penasihat Kerjaya, Penulis Buku Motivasi, Penceramah Bebas/Berdaftar atau Motivator.

LALUAN KERJAYA

KOD KELULUSAN

TEMPOH KELULUSAN

R2/311/4/0001

FA 1169

12/2021

3 TAHUN

TAHUN PENGAJIAN

KOD AKREDITASI

SEM 1

PENGANTAR PSIKOLOGI

TEORI KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI

PSIKOLOGI PERKEMBANGAN

FIQH IBADAH

ETIKA DAN MORAL

SEM 2

SEM 3

PSIKOLOGI FISIOLOGI

PENGANTAR STATISTIK

PSIKOLOGI PERSONALITI

PENGAJIAN MALAYSIA II

PRINSIP BIMBINGAN DAN KAUNSELING

ASAS KEUSAHAWANAN

TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA

TEKNIK KAUNSELING

METODOLOGI PENYELIDIKAN

ISU DAN ETIKA DALAM KAUNSELING

PROFESSIONAL COMMUNICATIONS I

BAHASA KEBANGSAAN A / PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF

MODIFIKASI TINGKAHLAKU

KAUNSELING KELOMPOK

UJIAN DAN PENGUKURAN DALAM KAUNSELING

DAKWAH DAN METODOLOGI

PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI

PUBLIC SPEAKING

SEM 4

UJIAN PENAKSIRAN DALAM KAUNSELING

KAJIAN LAPANGAN / PRA AMALI

TASAWUR ISLAM

KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA

KAUNSELING PERKAHWINAN DAN KEKELUARGAAN

KHIDMAT SOSIAL

SEM 5

SEM 6

LATIHAN AMALI (PRAKTIKAL)