Diploma in Halal Product Manufacturing

Diploma in Halal Product Manufacturing (DHPM) memberi tumpuan kepada pembangunan, pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal di pelbagai industri yang berbeza di Malaysia, terutamanya dalam operasi pengeluaran dan pengurusan. Ia adalah satu disiplin pengajian yang membolehkan pelajar mengembangkan Dan mencipta produk halal baru termasuk makanan dan bukan makanan.

INSTITUT LATIHAN

MAKMAL HALAL

RANGKAIAN INDUSTRI

Disediakan untuk pelajar mempraktikkan Operasi perkhimatan dan pengurusan makanan

Kami mempunyai Uniti Halal Centre (UHAC) yang menyediakan latihan dan perundingan halal.

Mempunyai jaringan industri yang kukuh di antara Pusat Pembangunan Halal (HDC) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran.

ATAU

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan minimum Gred C(NGMP 2.0) dalam mana-mana matapelajaran;

ATAU 

Lulus Sijil TInggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul 

ATAU

Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.00 

ATAU 

Lulus SKM (Tahap 3, MQF) dalam bidang yang berkaitan.

ATAU

Kelayakan lain yang diktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

LALUAN MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar yang bergraduasi dari Diploma boleh menyambung pengajian mereka di mana-mana Institut Pengajian di Malaysia seperti program berikut ;

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal- UiTM , Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal-KUIS, Ijazah Pengurus Perkhidmatan Makanan -UiTM, Ijazah Pengurusan, Ijazah Perbankan Islam (UTM), Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Diploma ini menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran penyeliaan atau pengurusan dalam Industri Halal.

Terdapat pelbagai laluan kerjaya seperti Eksekutif Halal, Eksekutif Jaminan Dan Kawalan Kualiti, Eksekutif Pembangunan Dan Penyelidikan Usahawan Produk dan Perkhidmatan Halal, Penyembelih Halal, Auditor Halal, Perunding Halal, Tenaga Pengajar Halal, Pengurus / Penyelia Restoran Halal, Pegawai Penguatkuasa Halal, Pembantu Pegawai Kesihatan.

Graduan juga boleh menceburi bidang Institusi Pendidikan, Industri Makanan, Pusat Penyelidikan.

Peluang Kerja Sektor Kerajaan

Jabatan Agama Islam Negeri, JAKIM,Jabatan Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pertanian, MARDI, FAMA, MPOB, SIRIM, Jabatan Sumber Manusia.

Peluang Kerja Sektor Swasta

Industri Makanan, Rangkaian Makanan, Segera, Hotel & Restoran, Industri Pengeluaran, Industri Pembungkusan.

LALUAN KERJAYA

KOD KELULUSAN

TEMPOH KELULUSAN
KOD AKREDITASI

N/345/4/1104

FA 8596

08/2023

TEMPOH KELULUSAN

3 TAHUN

SEM 1

FIQH TATHIR

PENGANTAR HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM

KO-KURIKULUM

BAHASA ARAB I

INTRODUCTION TO HALAL INDUSTRY

COMPUTING TECHNOLOGY

USUL FIQH

SEM 2

SEM 3

INTRODUCTION TO MANUFACTURING

HALAL LEGAL CONTROL

PENGANTAR PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF

BUSINESS COMMUNICATION I

MATHEMATICS FOR MANUFACTURING

FIQH MUAMALAT

HALAL MALAYSIA STANDARD & CERTIFICATION

QAWAID FIQHIYYAH

PENGAJIAN MALAYSIA II

BUSINESS COMMUNICATION II

MANUFACTURING DRAWING

UNIT OPERATION

FOOD PRESERVATION

HALAL INGREDIENT & ADDITIVES IN MANUFACTURING

HALAL SUPPLY CHAIN & LOGISTICS

GMP & HACCP

ETIKA & MORAL

HALAL COSMETICS & PHARMACEUTICAL

ASAS KEUSAHAWANAN

HALAL PRODUCT PROCESSING TECHNOLOGY

BUSINESS ACCOUNTING AND COSTING

SEM 4

KHIDMAT SOSIAL

ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM

HALAL AUDITING & TROUBLESHOOTING IN MANUFACTURING

PRODUCT DEVELOPMENT & INNOVATION

HALAL & QUALITY ASSURANCE IN MANUFACTURING

INTRODUCTION TO OSH & LEGISLATION

HALAL MARKETING

KHIDMAT SOSIAL

SEM 5