Diploma in Accountancy (UiTM)

Diploma in Accountancy (DIA)telah dirangka dengan objektif untuk melatih Bumiputera dalam bidang perakaunan di peringkat sub professional. Pelajar akan memperoleh pengetahuan berharga dalam pengurusan serta francais Program Perakauna. di bawah Universiti Teknologi Mara(UiTM).

Pelajar juga akan dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk menyelesaikan masalah dalam pengurusan dengan fakta sokongan dan idea kreatif. Program ini memberi impak yang baik ke arah pembangunan ciri berkeyakinan dan memastikan pengurusan dalam sesebuah organisasi diurus dengan baik oleh akauntan yang mahir seterusnya membawa kepada kejayaan syarikat dengan mendapatkan lebih banyak peluang.

KOD KELULUSAN

MAKMAL HALAL

RANGKAIAN INDUSTRI

R2/344/4/0523

Kami mempunyai Uniti Halal Centre (UHAC) yang menyediakan latihan dan perundingan halal.

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) Kepujian termasuk Bahasa Melayu dan Lulus Sejarah (mula diguna pakai SPM 2013)

ii)Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat Gred B dalam matapelajaran Bahasa Inggeris

DAN

iii) Minima Gred C+ dalam matapelajaran Matematik / Matematik Tambahan

Lulus Sijil Politeknik/IKM/institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang perakaunan dengan mendapat minima HPNG 3.5

DAN 

ii) LULUS SPM/setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4) Kepujian termasuk Bahasa Inggeris minima Gred B dan Matematik/ Matematik Tambahan.


i) Lulus Naik Taraf (LNT) Program Pra Diploma Perdagangan (BA002/BA003) dengan mendapat minima CGPA 3.50 DAN

ii) Kepujian Bahasa Inggeris & Matematik di peringkat SPM.

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN

Diploma in Accountancy (DIA) dengan keputusan akademik boleh melanjutkan Pengajian di mana-mana Institusi Pengajian Tinggi di dalam atau di luar negara. Antara Kursus yang disediakan adalah Bachelor in Accountancy (Hons)(UiTM), Bachelor in Accountancy Local/ Foreign Universities), Professional  Course (MICPA, ACCA And CIMA). Kelayakan DIA telah diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia sebagai Sub-Professional Qualification

Diploma ini menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran penyeliaan atau pengurusan dalam Industri Perakaunan.

Terdapat pelbagai laluan kerjaya seperti Account Executives, Account Officers, Credit Control Officers, Cost Officers, Financial Analyst

LALUAN KERJAYA
SYARAT AM UNIVERSITI
SYARAT KHAS PROGRAM (LEPASAN SPM)
LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/
INSTITUSI LAIN
LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM

TEMPOH KELULUSAN

05/2023

KOD AKREDITASI

MQA/FA 13946

2.5 TAHUN

TEMPOH PENGAJIAN

TAHUN 1

FINANCIAL ACCOUNTING I

MICRO ECONOMICS

BUSINESS MATHEMATICS

FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT

INTEGRATED LANGUAGE SKILLS

FUNDAMENTALS OF ISLAM

NATIONAL KESATRIA

FINANCIAL ACCOUNTING II

FUNDAMENTAL COST ACCOUNTING

INTRODUCTION TO STATISTICS

PRINCIPLES OF MANAGEMENT

INTEGRATED LANGUAGE SKILLS II

ISLAMIC THOUGHT & CIVILIZATION

NATIONAL KESATRIA II

TAHUN 2

FINANCIAL ACCOUNTING III

COST & MANAGEMENT ACCOUNTING I

COMPUTERIZED ACCOUNTING

INTRODUCTION TO COMMERCIAL LAW

FUNDAMENTALS OF ISLAMIC ACCOUNTING

NATIONAL KESATRIA III

FINANCIAL ACCOUNTING IV

COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING II

FUNDAMENTAL FINANCIAL MANAGEMENT

TAXATION I

INTRODUCTION TO PARTNERSHIP & COMPANY LAW

MACRO ECONOMICS

FINANCIAL ACCOUNTING V

FUNDAMENTAL FINANCIAL MANAGEMENT

AUDITING

TAXATION II

BUSINESS COMMUNICATION

FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP

TAHUN 2.5