Diploma in IT System Support

Diploma in IT System Support (DITSS) Kolej UNITI menjadi bidang yang sangat 'demand' Dan sentiasa berdaya saing untuk membangunkan negara searing dengan Revolusi Industri 4.0 .

Melalui program ini, pelajar akan didedahkan kepada aspek utama yang meliputi bahasa pengaturcaraan berasaskan web dan antara muka pengguna, sokongan teknikal serta pengurusan data.

SIJIL PROFESSIONAL

KURSUS TAMBAHAN

Mempunyai Sijil Professional Linux Professional Institute Certification (LPIC). Pentauliahan telah mendapat Pengiktirafan sepenuhnya oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

SYARAT KEMASUKAN
LALUAN MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar lepasan DITSS juga berpeluang untuk menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan di universiti-universiti tempatan atau antarabangsa seperti Teknologi Rangkaian, Sains Komputer, Teknologi Maklumat, Kejuruteraan Komputer, Keselamatan Rangkaian,  Keselamatan Sistem Komputer, Pendidikan (Komputer/Teknologi Maklumat)

Pelajar lepasan DITSS juga berpeluang untuk bekerja di dalam bidang yang berkaitan seperti Eksekutif Sokongan IT, Juruteknik Komputer, Pembantu Jurutera Sokongan IT, Pembantu Jjrutera Rangkaian, Pembangun IT, Juruteknik Rangkaian, Sistem / Juruteknik Sokongan, Pegawai ICT, Pakar Bantuan IT.

LALUAN KERJAYA

KOD KELULUSAN

TEMPOH KELULUSAN
KOD AKREDITASI

R2/481/4/0297

A 9161

09/2023

3 TAHUN

TAHUN PENGAJIAN

Mempelajari kursus lain seperti Multimedia, Rangkaian Komputer, Rekabentuk Grafik, Keselamatan Komputer

Lulus SPM atau setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran termasuk Matematik atau yang setara dengannya

ATAU

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)atau setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau yang setara dengannya dan kredit dalam mata pelajaran Matematik pads peringkat SPM atau setara dengannya

ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred Maqbul (Lulus) dan kredit dalam mata pelajaran Matematik pads peringkat SPM atau yang setara dengannya

ATAU

Lulus SKM Tahap 3 dan kredit dalam matapelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya;

ATAU

Lulus sebarang kelayakan yang setaraf dengan Sijil (Tahap 3, MQF) dan kredit dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya

SEM 1

PENGATURCARAAN KOMPUTER

PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI MAKLUMAT

ORGANISASI KOMPUTER

FOUNDATION ENGLISH

PENGAJIAN MALAYSIA II

PENDIDIKAN ISLAM / MANUSIA DAN AGAMA

SEM 2

SEM 3

SISTEM PENGOPERASIAN

PENGATURCARAAN VISUAL BASIC

MATEMATIK DISKRIT

KEUSAHAWANAN

INTERMEDIATE ENGLISH

KOKURIKULUM I

PENGANTAR PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF / BAHASA KEBANGSAAN

DATA KOMUNIKASI DAN RANGKAIAN

PENGATURCARAAN BERORIENTASIKAN OBJEK

PERMODELAN PANGKALAN DATA

SIJIL PROFESIONAL LINUX ESSENTIALS

PENGATURCARAAN INTERNET

SIJIL PROFESIONAL LINUX SERVER TAHAP I - MODUL LPT 101

SISTEM MULTIMEDIA / SEKURITI WEB

PROFESIONAL COMMUNICATION

KOKURIKULUM II

ETIKA DAN MORAL DI MALAYSIA

SEM 4

SEM 5

SEM 6

RANGKAIAN DAN PERKAKASAN KOMPUTER

REKABENTUK DAN ANALISIS SISTEM

PENGURUSAN PROJEK

SIJIL PROFESIONAL LINUX SERVER TAHAP I-MODUL LPI 102

PEMBANGUNAN APLIKASI MOBIL / INTERNET DAN CLOUD COMPUTING

KHIDMAT SOSIAL

LATIHAN INDUSTRI