Diploma Pengurusan Perniagaan

Diploma Pengurusan Perniagaan memberi tumpuan kepada pengetahuan dan pelaksanaan Pentadbiran Perniagaan, Ekonomi, Kewangan Pemasaran Keusahawanan dan Inovasi Pengurusan Khidmat Pelanggan, Pengurusan Sumber Manusia, Perniagaan Antarabangsa, Pengurusan Acara dan Pengurusan Runcit.

SYARAT KEMASUKAN
LALUAN MENYAMBUNG PENGAJIAN

Bidang yang berkaitan untuk sambung Belajar Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan, Ekonomi, Kewangan Pemasaran Keusahawanan dan Inovasi Pengurusan Khidmat Pelanggan, Pengurusan Sumber Manusia, Perniagaan Antarabangsa, Pengurusan Acara Dan Pengurusan Runcit

Bidang kerjaya merangkumi sektor Sumber Manusia, Perniagaan Antarabangsa, Pengurusan/ Pentadbiran, Ekonomi/Kewangan, Pemasaran dan lain-lain

LALUAN KERJAYA

KOD KELULUSAN

TEMPOH KELULUSAN
KOD AKREDITASI

R2/345/4/0360

MQA / A 9752

05/2024

3 TAHUN

TAHUN PENGAJIAN

Lulus SPM atau setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran

ATAU

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)atau setaraf dengannya, dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP2.0) dalam mana-mana mata pelajaran atau yang setara dengannya

ATAU

Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred Maqbul (Lulus) atau yang setara dengannya

ATAU

Lulus SKM Tahap 3 dengan satu (1) kredit dalam bidang berkaitan kelayakan

ATAU

Sijil atau kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

SEM 1

ASAS PENGURUSAN

MATEMATIK PENGURUSAN

KOMPUTER & SISTEM PEMPROSESAN MAKLUMAT

PRINSIP EKONOMI

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

ETIKA DAN MORAL DI MALAYSIA

SEM 2

SEM 3

STATISTIK PERNIAGAAN

PERAKAUNAN KEWANGAN

BAHASA ARAB ASAS

KEUSAHAWANAN

PENGAJIAN MALAYSIA

PRINSIP ASAS PEMASARAN

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES II

UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN

ASAS PERAKAUNAN PENGURUSAN

PENGANTAR PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF

ASAS KEWANGAN I

ASAS KEUSAHAWANAN I

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

UNDANG-UNDANG SYARIKAT DAN PERKONGSIAN

ASAS KEWANGAN II

PENGURUSAN PEMASARAN

GELAGAT ORGANISASI

PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT

PENDIDIKAN ISLAM

MANUSIA DAN AGAMA

SEM 4

SEM 5

SEM 6

KAEDAH PENYELIDIKAN

PENGURUSAN OPERASI & PENGELUARAN

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PENGANTAR TAMADUN MANUSIA

KHIDMAT SOSIAL

E DAGANG

PENGURUSAN PELABURAN

HUBUNGAN INDUSTRI

KOMUNIKASI PROFESIONAL