Diploma Pengurusan Industri Halal

Diploma Pengurusan Industri Halal (DPIH) memberi tumpuan kepada pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal terutama dalam operasi perkhidmatan pengurusan industri halal termasuk makanan, kosmetik dan lain-lain. Secara tidal langsung program ini membentuk pengetahuan dan kebolehan dalam menyediakan operasi dan perkhidmatan halal yang menyeluruh dalam Industri yang terlibat di Malaysia.

INSTITUT LATIHAN

MAKMAL HALAL

RANGKAIAN INDUSTRI

Disediakan untuk pelajar mempraktikkan Operasi perkhimatan dan pengurusan makanan

Kami mempunyai Uniti Halal Centre (UHAC) yang menyediakan latihan dan perundingan halal.

Mempunyai jaringan industri yang kukuh di antara Pusat Pembangunan Halal (HDC) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran.

ATAU

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan minimum Gred C(NGMP) dalam mana-mana matapelajaran;

ATAU 

Sijil TInggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul 

ATAU

Sijil(Tahap 3, MQF) dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 

ATAU 

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (Tahap 3, MQF) dalam bidang yang berkaitan.

ATAU

Kelayakan lain yang diktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

LALUAN MENYAMBUNG PENGAJIAN

Pelajar yang bergraduasi dari Diploma boleh menyambung pengajian mereka di mana-mana Institut Pengajian di Malaysia seperti program berikut ;

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal- UiTM , Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal-KUIS, Ijazah Pengurus Perkhidmatan Makanan -UiTM, Ijazah Pengurusan, Ijazah Perbankan Islam

Diploma ini menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran penyeliaan atau pengurusan dalam Industri Halal.

Terdapat pelbagai laluan kerjaya seperti Eksekutif Halal, Eksekutif Jaminan Dan Kawalan Kualiti, Eksekutif Pembangunan Dan Penyelidikan Usahawan Produk dan Perkhidmatan Halal, Penyembelih Halal, Auditor Halal, Perunding Halal, Tenaga Pengajar Halal, Pengurus / Penyelia Restoran Halal, Pegawai Penguatkuasa Halal, Pembanyu Pegawai Kesihatan

LALUAN KERJAYA

SEM 1

AKIDAH ISLAMIYYAH

PENGANTAR HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM

KO-KURIKULUM

BAHASA ARAB PERDAGANGAN I

PRINCIPLE OF MANAGEMENT

FUNDAMENTALS OF TECHNOLOGY

SEM 2

SEM 3

AKIDAH ISLAMIYYAH

PENGANTAR HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM

KO-KURIKULUM

BAHASA ARAB PERDAGANGAN I

PRINCIPLE OF MANAGEMENT

FUNDAMENTALS OF TECHNOLOGY

QAWAID FIQHIYYAH

BUSINESS COMMUNICATION II

FIQH AT- TATHIR

SANITATION AND HYGIENIC PRACTICE

HALAL QUALITY AND CERTIFICATION PROCEDURE

ETIKA DAN MORAL DI MALAYSIA

INTRODUCTION TO HALAL INGREDIENTS & FOOD PROCESSING

HALAL SLAUGHTERING

PENGAJIAN MALAYSIA II

FIQH MUAMALAT

ISLAMIC ORGANIZATIONAL BEHAVIOURAL

ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM

SEM 4

SUPPLEMENTARY OPERATION IN PROCESSING HALAL INGREDIENT

HALAL INDUSTRY SERVICES

HALAL COSMETICS AND PHARMACEUTICALS

HALAL INTERNAL AUDITING

EKONOMI ISLAM

HALAL MARKETING

KHIDMAT SOSIAL

SEM 5

SEM 6

LATIHAN INDUSTRI